Làm thế nào để được nhập học

Các trường đại học có chương trình hợp tác với các công ty bên ngoài giúp sinh viên dễ dàng tìm việc sau khi tốt nghiệp và sinh viên có thể chuyển tiếp lên đại học tùy thuộc vào chuyên ngành.

Thời lượng của trường đại học cộng đồng ở Canada là 8 tháng đến 4 năm, và được chia thành Chứng chỉ (8 tháng), Văn bằng (2 năm), Văn bằng nâng cao (3 năm), và Bằng cấp (4 năm) tùy theo chuyên ngành.

1. Nhập học vào trường bằng điểm thi Tiếng Anh.

Đây là cách để đăng ký vào đại học với điểm số TOEFL hoặc IELTS. Điểm bắt buộc có thể khác nhau tùy theo trường đại học hoặc chương trình, vì vậy hãy kiểm tra trước khi bạn nộp đơn.

Chương trình học Văn bằng/ Chứng chỉ Chương trình sau đại học Chương trình bằng GBC
IELTS (Academic) 6.0, tối thiểu là 5.5 cho mỗi kỹ năng 6.5, tối thiểu 6.0 cho mỗi kỹ năng 6.5, tối thiểu 6.0 cho mỗi kỹ năng
 

TOEFL

80(online) Tối thiểu 20 điểm cho mỗi kỹ năng
550 điểm giấy
213 máy tính
84(online) Tối thiểu 21 điểm cho mỗi kỹ năng
570 điểm giấy
213 máy tính
92(online) Tối thiểu
22 điểm cho mỗi kỹ năng
580 điểm giấy
237 máy tính

<Các yêu cầu về trình độ tiếng Anh của George Brown College>

2. Nhập học tại Canada với Kiểm tra nhập học

Đây là cách để nộp đơn vào đại học với bài kiểm tra nhập học mà không có điểm TOEFL hoặc IELTS. Có thể khó kiểm tra vì nó nên được thực hiện ở Canada. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trạng thái trước khi khởi hành, bạn có thể nhập học bằng VISA Canada và lấy bài kiểm tra sau một tuần đến một tháng kể từ ngày đăng ký kiểm tra. Bài kiểm tra nhập học có thể khác nhau tùy thuộc vào đại học và bài kiểm tra tiểu luận là phần quan trọng nhất, vì vậy sinh viên phải học chăm chỉ để chuẩn bị bài kiểm tra tiểu luận.

3. Nhập học vào Canada với chương trình Pathway

Đây là cách để áp dụng vào đại học với chương trình Pathway trong trường ngôn ngữ tư nhân được liên kết với các trường cao đẳng. Chương trình Pathway là lớp chuyên nghiệp và học thuật, do đó sinh viên có điểm TOEFL hay IELTS theo học chương trình này, bởi vì sẽ rất hữu ích nếu bắt kịp học sau khi vào đại học. Nó có lợi thế là sinh viên có thể chọn trường cao đẳng hoặc đại học trong số nhiều lựa chọn, vì họ có thể nhập vào tất cả các trường cao đẳng có liên quan đến trường ngôn ngữ tư nhân.

4. Nhập học vào Canada với chương trình Anh ngữ Cao đẳng

Đây là cách để áp dụng vào đại học với chương trình tiếng Anh đại học như là hoàn thành cấp độ cuối cùng. Nó có lợi thế là có thể vào trường đại học cộng đồng mà không có điểm TOEFL hoặc IELTS và học sinh có thể trải nghiệm khóa học học thuật và điều chỉnh với đại học cộng đồng trước khi bắt đầu chương trình chuyên ngành. Tuy nhiên, nếu học sinh được chỉ định ở trình độ thấp, có thể mất nhiều thời gian và chi phí cũng như học sinh không thể thay đổi sang trường đại học khác.