Học phí dự kiến của trường đại học cộng đồng tại Canada

Hầu hết các trường đại học cộng đồng ở Canada có học phí được chuẩn hóa.

Nó có thể dự kiến khoảng $ 15,000 đến $ 17,000 trong một năm, và nó có thể khác nhau tùy thuộc vào các trường cao đẳng và chuyên ngành.

George Brown College

GBC (George Brown College) là trường đại học cộng đồng được thành lập vào năm 1967 tại Canada và có lợi thế là trường chính nằm ở trung tâm thành phố Toronto. Đặc biệt, lĩnh vực Nhà hàng Khách sạn được phân chia nhỏ và có một lịch sử lâu dài. GBC cũng nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Thông tin về Học phí GBC

Học phí $13,520.00
Phí đăng ký (không hoàn tiền) $95.00
Phí tài liệu $125.00
Phí quản lý $437.92
Phí hoạt động sinh viên $178.12
Phí dịch vụ $25.00
Liên đoàn Canada $16.48
Bảo hiểm y tế $603.34
Tổng cộng $

Trường đại học cộng đồng Niagara

Trường đại học Niagara là một trường đại học có quy mô trung bình đã được thành lập từ năm 1967 và có khoảng 6.000 sinh viên chính quy, hơn 15.000 sinh viên bán thời gian và 600 sinh viên Hàn Quốc làm sinh viên quốc tế. Đây là trường cao đẳng công lập duy nhất giành được thứ hạng cao nhất về sự hài lòng của sinh viên trong 6 năm liên tiếp từ năm 2004 đến năm 2010 giữa 24 trường cao đẳng công lập Ontario. Nó nằm gần Thác Niagara, với 15 triệu người tham quan như một điểm thu hút khách du lịch hàng năm.

Thông tin về Học phí của trường Cao đẳng Niagara

THANH TOÁN PHÍ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA BẠN
TỔNG HỌC PHÍ CỦA CÁC NĂM $14525.98
“Tổng số học phí và học phí cả năm” bao gồm: bao gồm: học phí, bảo hiểm y tế, phí hợp tác ($ 478 nếu có), và phí dịch vụ ($ 760). Tất cả các quỹ được liệt kê bằng đô la Canada. Học phí có thể thay đổi